Evi Van Acker stopt als nummer één van de wereld.

Het is voor velen onverklaarbaar want je kan bijna schrijven dat zij ook op de Olympische Spelen van Tokyo een – zo niet DE – geduchte kandidaat op het goud zou zijn. Zij ontkent met haar beslissing helemaal niet dat de techniek, de tactiek, de fysiek en de strategie noodzakelijke ‘inkom tickets’ zijn om de top van de wereld te bereiken en er jaren te blijven. Daar is zij uiteraard te verstandig voor. Het zijn zelfs essentiële en noodzakelijke competenties.

Maar daarrond is de saus van de MINDSET, de OVERTUIGING een conditio sine qua non. Evi Van Acker zocht uiteraard maar vond deze overtuiging niet meer. ‘Tokyo komt niet voor in mijn dromen’. Dus blijft voor haar nu de rest van haar leven, buiten de zeilsport. Zij is gedurende meer dan 10 jaar de toonaangevende atlete geweest in haar categorie, Laser Radial. Gedurende haar ganse leven, en meer in het bijzonder haar zeilleven, heeft zij de drang naar het realiseren van het maximaal haalbare als uitgangspunt genomen. Zij heeft dit alles ontwikkeld, verbeterd, gefinetuned, gedeeld met anderen in een uitgesproken ethische benadering van de sport. Wij zouden kunnen zeggen dat deze bekommernis om een zuivere sport, op welk vlak ook, haar leidde. Sommigen zeggen dat zij daarvan mogelijk wat teveel had om alles uit haar carrière te halen. Maar ook dat siert haar en maakt haar een rolmodel in de huidige wereld die soms voorbeelden van het tegengestelde toont.

Dat heeft zij tot haar uitdaging gemaakt na het feestelijk afsluiten van haar zeilleven.

Wij zullen haar daarin verder handvaten aanbieden op basis van al deze sportcompetenties die zeker een bijzonder voordeel zullen opleveren in de rest van haar leven.

Dank je wel, Evi.

Share