Van Amercian Society for Training & Development (ASTD) naar Associationfor Talent Development. Drie conferentie geleden veranderde de organisatie van naam. Ook zij erkenden het belang van de culturele doorbraak. “Amercian” vertaalde teveel het ‘plaatselijke’ USA daar waar het aantal niet USA – deelnemers steeds groeide. Een doorbraak en een bewijs dat ook diegenen die leren promoten leren. Dat is trouwens de bestaansreden van ATD: professionals in het leren leren aanzetten zelf te leren.

Ook wij, “TICkA, Tick your Talent”, schatten steeds meer het belang van deze conferentie hoog in. Talentontwikkeling is vandaag de enige weg om te overleven in de “VUCA world”. Immers, ben je niet out (oud) als je denkt dat het ‘je tijd wel zal duren’? Wij denken niet dat weten de toekomst is. Daarom gaan wij om ons te herbronnen, om te weten hoe dingen die wij doen misschien aangepast dienen te worden, of niet. Om nieuwe concepten toe te voegen om onze klanten te ondersteunen in het optimaliseren van hun business. We zijn fier een ‘eigen’ TICkA delegatie te hebben. Het straalt uit waarvoor wij staan: talent development.

Vanaf 1985, toen ik voor het eerst de (veel kleinere) conferentie bijwoonde ben ik een trouw bezoeker. In de loop der jaren volgden andere collega’s de roep naar leren op deze bijeenkomst van professionals rond ‘mensen in het bedrijf en de samenleving’. Ook nu willen wij met zijn allen (6) deze hoogmis actief bijwonen. We starten op 21 mei in Atlanta.

Atlanta. Wat zullen we Coca Cola moeten drinken. Wie in Atlanta een Pepsi durft te vragen is in gevaar. Dat is niet te reconciliëren in Atlanta. Wel is er de Martin Luther King Jr. National Historic Site waar King’s strijd wordt getoond voor gelijkwaardigheid, mensenrechten en de roep om het uitbannen van racisme. De roep om reconciliatie die vandaag nog steeds wordt bestreden door groeiende aantallen kortzichtigen die zich terugtrekken in hun kleine wereldje van ‘Ik ben de norm’. CNN, dat zijn hoofdkwartieren heeft in Atlanta, wordt zelfs ‘fake news producer’ genoemd door een bekende, invloedrijke Amerikaan.

De openers zijn dit jaar de Capitain Mark en Scott Kelly, identieke tweelingen, astronauten. Zij hebben als titel voor hun keynote ‘To infinity and Beyond, life lessons from the Kelly Brothers’. Scott zal in het geheugen gegrift blijven als de man die bijna een jaar in de ruimte verbleef en tijdens dat verblijf werd geïnterviewd door een Russische astronaut, alsof er tussen beide landen in alles bruggen werden gebouwd. Ze zijn vandaag gepensioneerd maar misschien zou het goed zijn moesten ze vandaag erin slagen een verdere bijdrage te leveren in de reconcilaitie tussen volkeren en culturen. Misschien doen ze dat wel tijdens hun keynote.

Wij zijn er alvast helemaal klaar voor om ons prima op te stellen voor de run naar de beste plaatsen tussen 10.000 anderen.

Wij houden jullie verder op de hoogte.

Share