De ProfileXT® is een wetenschappelijk assessment dat zowel gebruikt kan worden bij rekrutering als ontwikkeling. Het meet 3 verschillende dimensies: denkstijlen, gedragseigenschappen en interesses. Alle rapporten worden vergeleken met een job benchmark. De rapporten bieden ondersteuning bij zowel rekrutering als ontwikkeling.

MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator) is een persoonlijkheidsindicator die een stevige ondersteuning biedt bij verschillende facetten van ontwikkeling. Persoonlijke effectiviteit, leiderschap, team, conflicthantering en nog veel meer.

insights logo

Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen.

Een persoonlijk profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen. De kleurentaal van Discovery heeft direct impact en gaat leven binnen een organisatie. Zo wordt het gemakkelijker om een blijvende positieve verandering te bewerkstelligen.

Deze tool ‘Situationeel Leidinggeven’ werd ondertussen één van de bekendste modellen voor leidinggeven en coaching. Het werd ontwikkeld door Dr. Paul Hersey.

Om effectief leiding te geven moet men de stijl van leidinggeven afstemmen op de andere, desgevallend de medewerker.  Een beginner stuur je anders aan dan een ervaren kracht.

In het model van ‘Situationeel leidinggeven’ kijken we per taak naar het competentieniveau van de andere om een bepaalde taak tot een goed einde te brengen. Op die manier zal de leider de andere ook effectief coachen om de gevraagde resultaten te bereiken. De twee criteria die telkens worden geëvalueerd zijn de bekwaamheid en de bereidheid van de andere.

Het ‘Leadership Effectiveness Analysis 360°’ instrument geeft inzicht in het leiderschapsgedrag van een individu zoals dat gedrag wordt waargenomen door de leider zelf en zijn/haar omgeving. We meten de zelfperceptie en die van de anderen uit zijn/haar omgeving op 22 verschillende gedragingen die essentieel zijn in leidershap. Tevens wordt de impact gemeten van de leider in zijn omgeving op 26 verschillende criteria. Indien gewenst kunnen ook criteria worden ingevoegd die specifiek zijn voor het bedrijf waarin de persoon werkt.

Het is een ideale tool om duidelijkheid te krijgen over je sterktes en ontwikkelpunten met betrekking tot de kwaliteit van uw leiderschap.

Elke persoon op deze planeet interageert op een of andere manier met anderen. Wanneer we ons bewust zijn van onze eigen emoties en begrijpen hoe ze ons dagelijks gedrag beïnvloeden, openen we de deur naar succes, in zowel onze werkomgeving als in ons privéleven.

Veel onderzoek toont aan dat het ontwikkelen van Emotionele Intelligentie van leiders en individuele medewerkers de productiviteit, betrokkenheid en cultuur van organisaties, zowel intern als extern, verhoogt.

Het Genos Emotional Intelligence Assessment is speciaal ontworpen voor de toepassing op de werkplek. Het meet waarneembare gedragingen (hoe mensen overkomen), het brengt het verband tussen Emotionele Intelligentie en de betrokkenheid van medewerkers in kaart en houdt rekening met de context door het toepassen van een 360° beoordeling. Afhankelijk van uw noden en behoeften kan deze tool opgenomen worden in uw leer- en ontwikkelingstraject.

Trompenaars en Hamden-Turner ontwikkelden het model ‘Seven Dimensions of Culture’, een krachtige tool dat helpt om culturele verschillen niet alleen te begrijpen maar er ook praktisch mee aan de slag te gaan.

Vanuit dat inzicht kan je een kader creëren om strategieën te ontwikkelen hoe je effectief met cultuurverschillen binnen een organisatie kan omgaan.

Het Qfor-label is een kwaliteitslabel voor Trainingsinstituten en Consultancy organisaties. Een organisatie krijgt het Qfor-label indien het beantwoordt aan alle criteria die worden ge-audit door de officiële auditor. Bij organisaties die het Qfor-label hebben verkregen kan men ook in aanmerking komen voor het gebruik van KMO-portefeuille. Met het Qfor-label onderscheidt een organisatie zich op haar markt.

Share